Tema: Smittor, pandemier och covid-19

Varför utvecklas vissa smittor till pandemier medan andra kvävs i sin linda? Hur kartlägger man en ny smitta och hur tar man fram ett nytt vaccin? Och hur påverkas vi när vi tvingas till social distansering? I det här temat samlar vi artiklar som dels handlar om covid-19, dels sådana som diskuterar och förklarar smittor på en mer generell nivå. Temat kommer att utökas. (Foto: iStock/RomeoLu)