Ny behandling av åderförfettning kan minska risken för hjärtinfarkt

2024-04-23
En behandling som har visat sig minska utvecklingen av åderförfettningsplack hos möss har nu testats på människor med psoriasis. I en klinisk studie kunde forskare visa på en minskad inflammation i kranskärlen, vilket i sin tur kan ge minskad risk för hjärtinfarkt och död hos dessa patienter. Personer med diabetes är ännu en patientgrupp som kan komma att få nytta av behandlingen i framtiden, menar forskarna.
Läs mer

Hallonlika kärlförändringar kan lära oss mer om olika former av demens

2024-02-07
Hallonlika kärlförändringar i hjärnan är vanliga vid vaskulär demens – som uppstår när kärlsjukdom orsakar kronisk blodbrist i hjärnan – och även i samband med andra tecken till kärlsjukdom. Det som förvånade forskarna var att hallonen också förekom vid en typ av demens som inte anses ha kärlrelaterade orsaker. Nu vill de lära sig mer om hallonens betydelse för att bidra med ny kunskap om hur man kan utreda och skilja mellan olika former av demens.
Läs mer