Vad kan en hudläkare göra för miljön?

2022-11-12
Idag använder vi mängder med produkter för att optimera våra liv och vissa av de ämnen som finns i produkterna kan göra oss allergiska. Men varför är vi då inte alla sjuka? Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen, där Cecilia Svedman är professor, ansvarar för utredning av individer som man misstänker får hudbesvär på grund av miljön. Problemen som det forskas på hämtas direkt från sjukvården och en professor som funderar på parfym ena dagen och plast den andra har aldrig tråkigt!


Läs mer

En av tio tar upp dubbelt så mycket kemikalier genom huden

2020-11-06
Vi exponeras ständigt för olika typer av kemikalier runt omkring oss genom till exempel luftföreningar, solkrämer och konserveringsmedel. Men medan vissa blir sjuka, klarar sig andra hela livet utan problem. En av anledningarna är våra gener. Nu visar en ny studie att var tionde person i Sverige har en mutation som innebär att de tar upp dubbelt så mycket kemikalier genom huden jämfört med resten av befolkningen.
Läs mer

Nyfödda screenas för typ 1 diabetes och celiaki

2019-10-25
Cirka 50 000 personer i Sverige lever med autoimmun diabetes – av dessa är ungefär 7000 barn. I Skåne kan nyfödda barn sedan 2018 medverka i ASTR1D – en screeningstudie där man identifierar barn med förhöjd risk att drabbas av autoimmun diabetes (typ 1 diabetes) eller celiaki (glutenintolerans). I två parallella studier undersöker man sedan om det är möjligt att i ett tidigt stadium förhindra att barnen blir sjuka.
Läs mer