Covid-19: Forskning pågår

2020-05-20
Vi vill gärna visa på mängden och bredden av olika forskningsprojekt med koppling till covid-19 som har påbörjats vid Lunds universitet, Region Skåne och Malmö universitet. Däremot vill vi inte bidra till att sprida preliminära resultat som senare visar sig inte stämma. Här berättar vi enbart om vilka projekt som är på gång och vad som är deras syfte. Resultaten väntar vi med tills forskningsprojekten hunnit så långt att det finns granskade och publicerade resultat.
Läs mer

Hösten 2019: Nya professorer berättar om sin forskning

2020-01-29
Fysisk aktivitet både för att förebygga sjukdom och vid rehabilitering, hur gener bidrar till hjärnans sjukdomar, kemiska processer och molekylära ledtrådar för att bekämpa cancer, samverkan mellan livsstil, gener och tumörer, nya metoder för att beräkna konsekvenser av radioaktiv strålning – och kan vi använda socker för att avslöja tumörer?
Det är ett axplock ur vad höstens nya professorer vid Lunds universitet har att bjuda på. Här berättar de själva om sin forskning.
Läs mer