Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Om webbplatsen

Vetenskap & hälsa är en webbplats som på ett enkelt, informativt och sakligt sätt vill informera om forskning inom medicin, hälso- och vårdvetenskap i Skåne. Två gånger om året ger vi även ut en tidskrift i pappersform.

Vetenskap & hälsa är ett samarbete mellan Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Malmö universitet och sjukvårdsförvaltningarna inom Region Skåne.

Lunds universitet, Malmö universitet och Region Skåne verkar för att stärka hälso- och sjukvårdens utveckling och den kliniskt inriktade medicinska och hälsovetenskapliga forskningen i regionen.

Intresseväckande om medicinsk och hälsovetenskaplig forskning

Med denna webbplats vill vi på ett enkelt, informativt och sakligt sätt informera om vår forskning inom medicin och hälso- och vårdvetenskap. Forskningen spänner över ett mycket brett område – allt från molekylära mekanismer bakom sjukdomar till psykisk ohälsa och omvårdnad av äldre.

Grundforskningens rön omsätts av kliniska forskare till praktisk sjukvård och kliniska observationer blir i sin tur nya utmaningar för grundforskningen. Framtidens personal för hälso- och sjukvården utbildas vid fakulteten och en stor del av denna utbildning sker inom sjukvården, i form av praktik vid kliniker och laboratorier.

Läs mer om tidskriften Vetenskap & hälsa

Personuppgifter

Här hittar du information om personuppgifter på vetenskaphalsa.se.

Återpublicering och frågor

Vill du återpublicera någon av våra artiklar, hör av dig först till oss på redaktionen. Likaså om du har andra frågor om webbplatsens innehåll.