Vetenskap & Hälsa

Covid-19: Forskning pågår

2020-05-29
Vi vill gärna visa på mängden och bredden av olika forskningsprojekt med koppling till covid-19 som har påbörjats vid Lunds universitet, Region Skåne och Malmö universitet. Däremot vill vi inte bidra till att sprida preliminära resultat som senare visar sig inte stämma. Här berättar vi enbart om vilka projekt som är på gång och vad som är deras syfte. Resultaten väntar vi med tills forskningsprojekten hunnit så långt att det finns granskade och publicerade resultat.
Läs mer

Världens bästa arbetsmiljö?

2020-05-20
Många tror att vi i Sverige har världens bästa arbetsmiljö – de som jobbar på kontor har ju jättefina gardiner och höj- och sänkbara skrivbord. Ändå har kvinnor i vissa branscher upp till dubbelt så mycket värk som män. Under de senaste 30 åren har Catarina Nordanders forskargrupp mätt belastningen hos över 60 olika yrkesgrupper. Trots att många genom åren har fått en bättre arbetsmiljö, finns det andra som inte ens har träffat en ergonom. Nu finns metoder för att mäta belastningen och förslag på vilka gränsvärden vi bör ha för att inte belasta våra kroppar för mycket.
Läs mer