Covid-19: Forskning pågår

2020-05-20
Vi vill gärna visa på mängden och bredden av olika forskningsprojekt med koppling till covid-19 som har påbörjats vid Lunds universitet, Region Skåne och Malmö universitet. Däremot vill vi inte bidra till att sprida preliminära resultat som senare visar sig inte stämma. Här berättar vi enbart om vilka projekt som är på gång och vad som är deras syfte. Resultaten väntar vi med tills forskningsprojekten hunnit så långt att det finns granskade och publicerade resultat.
Läs mer