Med trubbiga armbågar – för bättre psykisk hälsa

2020-10-21
Elisabeth Argentzell, arbetsterapeut och forskare, kombinerar undervisning och forskning med ett stort nätverkande om och för förbättrad psykisk hälsa. Hon gläds åt att interventionen Vardag i Balans och nya yrkeskategorin peer support nått in i psykiatrin. Ibland gnisslar hon tänder över det svåra i att påvisa vetenskaplig evidens när det har med mänskligt mående att göra. – Men jag kan inte tänka mig något roligare än att få forska. Det är en sådan ynnest.
Läs mer