Kan vanlig allergimedicin förbättra överlevnaden i vissa cancersjukdomar?

2021-05-31
Vetenskap & hälsa har tidigare rapporterat om en studie från Lunds universitet där forskarna såg samband mellan förbättrad överlevnad vid malignt melanom och vanlig allergimedicin. Nu har samma forskare undersökt om de kan se liknande resultatet även i andra cancerformer. Vetenskap & hälsa ställde fyra frågor till Ildikó Fritz, en av forskarna bakom studien, om vad de sett för resultat.
Läs mer

RNA-läkemedel ett steg närmare användning vid cancer

2020-04-21
De senaste åren har RNA-molekyler, med förmåga att påverka eller stänga av sjukdomsframkallande gener, blivit heta läkemedelskandidater inom flera områden. Men det har varit en utmaning att få in RNA-molekylerna in i cellerna där de har effekt. Forskare vid Lunds universitet har nu utvecklat en teknik som gör det möjligt att studera leveransen in i cellen. Tekniken är intressant för effektiv leverans av RNA-läkemedel till tumörer. 
Läs mer