Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Föreläsning om dialys och njursvikt

2022-03-10

 

En digital föreläsning om njursjukdom med anledning av Världsnjurdagen 10 mars 2022. Överläkaren i njurmedicin, Mårten Segelmark tar oss med på en spännande resa om dialysens utveckling under 75 år och Karl Dreja, även han överläkare i njurmedicin, berättar om ett nytt läkemedel  vid njursvikt.

Program

75 år av dialys i Lund – tack till Nils Alvall Mårten Segelmark överläkare, Njurmedicin, Skånes universitetssjukhus och professor i Njurmedicin vid Lunds universitet

Ny behandling vid njursvikt – SGLT2-hämmare  Karl Dreja, överläkare, Njurmedicin, Skånes universitetssjukhus.

 

Föreläsningen är arrangerad av Njurmedicinska sektionen och Sjukhusbiblioteket Patientforum vid Skånes universitetssjukhus och Njurförbundet Sydsverige.

Länk till World Kidney Day