Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Behandling av personuppgifter

Som prenumerant på vårt elektroniska nyhetsbrev hanterar vi ditt namn och din e-postadress för att kunna leverera nyhetsbrevet. Som prenumerant på papperstidskriften hanterar vi ditt namn, postadress och e-postadress för att kunna leverera tidskriften till dig. Dina personuppgifter lämnas inte vidare till tredje part. Den dag du inte längre vill ha våra nyhetsbrev eller vår tidskrift tas dina personuppgifter bort från vår prenumerationslista.

Du kan när som helst välja att avsluta prenumerationen.

  • För att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet, använd länken längst ner i utskicket eller kontakta webmaster@med.lu.se
  • Om du inte längre vill prenumerera på papperstidskriften meddelar du Katrin Ståhl, Katrin.Stahl@med.lu.se.

Webbplatsstatistik

Viss information om användningen av vetenskaphalsa.se skickas till Google genom att vi använder Google Analytics. Vi använder dock anonymiseringsversionen av denna så ingen information som kan sammankopplas med någon individuell användare skickas vidare till Google.

Läs mer om hur Google använder den data som de får via vår webbplats
https://www.google.com/policies/privacy/partners/

Mer infomation om personuppgifter

Vetenskap & hälsa är ett samarbete mellan Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Malmö universitet och sjukvårdsförvaltningarna inom Region Skåne.

Här hittar du mer information om respektive organisations behandling av personuppgifter och dataskyddsombud:

Lunds universitet
https://www.lu.se/om-universitetet/kontakta-oss/behandling-av-personuppgifter-vid-lunds-universitet

Malmö universitet
https://mau.se/om-webbplatsen/

Region Skåne
https://www.skane.se/Supportsidor/sa-behandlar-vi-dina-personuppgifter