Hösten 2021: Nya professorer berättar om sin forskning

2021-12-17
De berättar om forskning kring hur hjärnan påverkas av fysisk aktivitet, om sällsynta sjukdomar och varför de uppstår och om fettceller som fyller en livsviktig funktion i vår kropp. Vi får också insyn i vikten av bra vårdmiljö, om vad ett EKG kan avslöja, om nya tekniker som hittar cancern i tid och hur artificiell intelligens kan bidra till bättre sjukvård. Låter det intressant? Det är ett axplock ur vad höstens nya professorer vid Lunds universitet har att bjuda på. Här berättar de själva om sin forskning.
Läs mer

Forskning som rör vårdmiljön

2021-12-10
Fokus för Berit Lindahls forskning är vårdmiljön i patientrummet inom intensivvård respektive miljö och livssituation för personer som lever hemma med långvarig assisterad andning, dvs. respiratorbehandling. När teknik, och med den vårdpersonal, flyttar in blir det privata hemmet personalens arbetsplats – något som det behövs skapas kunskap om. En pågående studie belyser palliation, dvs. lindrande vård inom intensivvård – vilket inte skall förväxlas med vård i livets slutskede.
Läs mer