Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Fettlever – en snabbt växande folksjukdom

2022-11-12
Illustration av fettlever. iStock/Dr_Microbe

Philipp Kaldis installerades som professor i medicinsk forskning med inriktning mot leverns metabolism och sjukdomar vid Lunds universitet i oktober 2022. Nedan skriver han själv om sin forskning.

Jag inledde min forskningsbana med att studera celldelning, ett väldigt fascinerande område. Tänk att alla vi människor börjar som en enkel befruktad cell, för att sedan utveckla kroppar som består av runt 37 biljoner celler. Några av de gener vi började med att studera var så kallade essentiella gener och när vi i försök slog ut dessa gener i möss ledde det till att mössen dog redan i fosterstadiet. Sedan började vi leta efter vävnader där celldelning är sällsynt, och som skulle klara av att essentiella gener slogs ut. Levern visade sig vara ett utmärkt studieobjekt eftersom celldelningen där är begränsad.

Under de senaste åren har min forskning inriktats på hur ämnesomsättningen påverkas av leversjukdom och hur detta kan leda vidare till levercancer. Allt fler människor drabbas av leversjukdomar som icke-alkoholrelaterad fettlever och snart kan en tredjedel av världens befolkning vara drabbad. Utvecklingen är oroande på många sätt eftersom fettlever kan leda till levercancer. Då leversjukdomar ofta upptäcks sent och möjligheterna till botande behandling är ytterst begränsade, får dessa sjukdomstillstånd inte sällan dödlig utgång.

Vår forskning kan liknas vid att leta efter en nål i en höstack. När vi har identifierat en intressant metabolit eller gen kan vi studera dess eventuella betydelse för uppkomsten av leversjukdom under flera års tid. Det här är ett arbete som kräver stort tålamod och mycket uthållighet. Även om det är en tidskrävande uppgift är jag övertygad om att vår forskning kommer att hjälpa en del patienter med leversjukdomar. Forskning är ett lagarbete och mina studier skulle inte vara möjliga att genomföra utan mina hängivna medarbetare.

Text: Philipp Kaldis, professor vid Lunds universitet
Från broschyren: ”Professorsinstallation 28 oktober 2022″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.