Forskare jagar svaret på ökningen av akut svår hepatit hos barn

2022-05-13
I slutet av mars rapporterades de första fallen av akut svår hepatit av okänd orsak hos barn i Storbritannien. Sedan dess, och till dags dato, har antalen ökat till fler än 450 i ett tjugoåtta länder och även i Sverige rapporteras nu om 9 misstänkta fall. Den akuta leverinflammationen drabbar framför allt barn under 16 år som i övrigt är helt friska, vilket förbryllar forskarna som nu söker svar på varför barnen drabbas.
Läs mer

Hösten 2021: Nya professorer berättar om sin forskning

2021-12-17
De berättar om forskning kring hur hjärnan påverkas av fysisk aktivitet, om sällsynta sjukdomar och varför de uppstår och om fettceller som fyller en livsviktig funktion i vår kropp. Vi får också insyn i vikten av bra vårdmiljö, om vad ett EKG kan avslöja, om nya tekniker som hittar cancern i tid och hur artificiell intelligens kan bidra till bättre sjukvård. Låter det intressant? Det är ett axplock ur vad höstens nya professorer vid Lunds universitet har att bjuda på. Här berättar de själva om sin forskning.
Läs mer

Neurogenetiska och neurometabola sjukdomar

2021-12-10
Nya genetiska analystekniker har gjort det möjligt att identifiera allt fler gener som ligger bakom olika sällsynta genetiska sjukdomar. Tom J de Konings forskning handlar om dessa sällsynta genetiska sjukdomar hos barn och unga vuxna, särskilt sådana sjukdomar som ger upphov till ofrivilliga rörelser eller rörelsestörningar. Målet är att ge familjer kunskap om vad deras sjukdomar beror på och även utforma mer ändamålsenliga behandlingar
Läs mer