Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Forskningens dag 2022

När världen blir viral – om virus och pandemier

Hur kan något som inte ens syns vända upp och ner på en hel värld? Forskningens dag 2022 kommer handla om hur virus sprider sig och orsakar sjukdom. Vad kan vi göra för att behandla och stoppa virus? Och varför är de så svåra att kontrollera?

Vetenskapliga arrangörer för Forskningens dag 2022 är Joakim Esbjörnsson, Marianne Jansson och Patrik Medstrand. Moderator är Ann-Marie Rauer.

Datum och tid

Malmö:

8 november, kl. 17.00* – 20.00.

Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 5 Malmö.

*Öppet hus en timme innan evenemanget.

Lund:

9 november, kl. 14.30* – 18.00.

Sjukhusaulan, Entrégatan 7 Lund.

*Öppet hus en timme innan evenemanget. 

Program

 

Talare Punkt
Kristina Åkesson, Dekanus, Medicinska fakulteten, Lunds universitet Kristina Åkesson hälsar välkommen
Film och samtal:
Joakim Esbjörnsson, docent i virologiMarianne Jansson professor i medicinsk mikrobiologiPatrik Medstrand, professor i klinisk virologi
LUVC och introduktion över dagen
Peter M Nilsson, professor/expert i klinisk kardiovaskulär forskning och chef för enheten för medicinens historia

Anders Widell, docent i klinisk virologi och överläkare

Viruspandemier och epidemier i människans historia
Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi

Sara Thuresson, doktorand i aerosolteknologi

Hur sprids egentligen virus och hur tåliga är de?
Patrik Medstrand, professor i klinisk virologi Vad kan arvsmassan avslöja om virusets spridning?
Film och samtal:
Marianne Jansson, professor i medicinsk mikrobiologi
Hur kan vi förstå immunförsvaret mot virus och hur kan vi utnyttja kunskapen?
Tove Lundberg, ordförande Svenska Covidföreningen Att leva med post-COVID-19
Fredrik Kahn, docent i Infektionsmedicin samt överläkare i infektionssjukdomar Behandling, bot och vaccin mot virusinfektioner
Hans Norrgren, docent och överläkare vid VO infektionssjukdomar

Fredrik Månsson, forskare vid Klinisk infektionsmedicin

Unika lärdomar från 40 år av virusforskning i Guinea-Bissau
Film och samtal på scen:

Joakim Esbjörnsson, docent i virologi

Marianne Jansson, professor i medicinsk mikrobiologi

Patrik Medstrand, professor i klinisk virologi

Film: Nya experimentella system för att förstå, förebygga och behandla virusinfektion
Prisceremoni Malmö: Skånes universitetssjukhus och Medicinska fakultetens Pris till Yngre framgångsrik klinisk forskare i Region Skåne
Lund: Eric K. Fernströms stiftelses prisutdelning uteblir detta år

Medverkande stationer vid öppet hus och i paus är:

  • Labmedicin
  • Lunds universitets viruscentrum, samverkansplattformen Pandemics and Alertness, EUGLOHRIA och Pandemifonden
  • Mikroskopiering
  • Positiva gruppen Syd – Ett bättre liv med hiv
  • Sjukhusbiblioteket/Patientforum
  • Sprututbytet