Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Forskningens dag 2022

När världen blir viral – om virus och pandemier

Hur kan något som inte ens syns vända upp och ner på en hel värld? Forskningens dag 2022 handlade om hur virus sprider sig och orsakar sjukdom. Vad kan vi göra för att behandla och stoppa virus? Och varför är de så svåra att kontrollera?

Vetenskapliga arrangörer för Forskningens dag 2022 var Joakim Esbjörnsson-Klemendz, Marianne Jansson och Patrik Medstrand. Moderator var Ann-Marie Rauer.

Se evenemanget i efterhand

Nedan kan du titta på eftersändningen av Forskningens dag 2022.

 

Program

Talare Punkt
Kristina Åkesson, Dekanus, Medicinska fakulteten, Lunds universitet Välkomstord
Film Lunds universitets viruscentrum – introduktion
Peter M Nilsson, professor/expert i klinisk kardiovaskulär forskning och chef för enheten för medicinens historia

Anders Widell, docent i klinisk virologi och överläkare

Viruspandemier och epidemier i människans historia
Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi

Sara Thuresson, doktorand i aerosolteknologi

Virus i luften
Film och föreläsning: Joakim Esbjörnsson-Klemendz, docent i virologi Film: Nya experimentella system för att förstå, förebygga och behandla virusinfektion
Patrik Medstrand, professor i klinisk virologi Vad kan arvsmassan avslöja om virusets spridning?
Tove Lundberg, ordförande Svenska Covidföreningen Att leva med post-COVID-19
Fredrik Kahn, docent i Infektionsmedicin samt överläkare i infektionssjukdomar Behandling, bot och vaccin mot virusinfektioner
Hans Norrgren, docent och överläkare vid VO infektionssjukdomar

Fredrik Månsson, forskare vid Klinisk infektionsmedicin

Unika lärdomar från 40 år av virusforskning i Guinea-Bissau
Film och föreläsning: Marianne Jansson, professor i medicinsk mikrobiologi Hur kan vi förstå immunförsvaret mot virus och hur kan vi utnyttja kunskapen?
Avslutande samtal:
Joakim Esbjörnsson-Klemendz, docent i virologi Marianne Jansson, professor i medicinsk mikrobiologi Patrik Medstrand, professor i klinisk virologi
Prisceremoni Malmö: Skånes universitetssjukhus och Medicinska fakultetens Pris till Yngre framgångsrik klinisk forskare i Region Skåne

Lund: Prisutdelning Sparbanken Skånes Forskningspris (Prisutdelning för Eric K. Fernströms stiftelse uteblir detta år)

Medverkande stationer vid öppet hus och i paus var:

  • Lunds universitets viruscentrum (LUVC), samverkansplattformen Pandemics and Alertness, EUGLOHRIA och EUGLOH och Pandemifonden
  • Mikroskopiering
  • Positiva gruppen Syd – Ett bättre liv med hiv
  • Sjukhusbiblioteket och Patientforum
  • Sprutbytet
  • Virus i skånsk sjukvård – diagnostik och förebyggande åtgärder mot smitta
  • Fotoutställning med olika typer av virus