Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Forskningens dag 2023

Människan i rörelse – om fysisk aktivitet och hälsa

Att leva en fysiskt aktiv livsstil kan förknippas med en rad olika hälsofördelar och påverkar vår hälsa i en positiv riktning. Vad händer egentligen i vår kropp när vi rör på oss? Kan träning användas som behandling vid ohälsa? Och kan det någonsin bli för mycket träning?

Forskningens dag 2023 hjälper oss navigera bland myter, sanningar och lögner om fysisk aktivitet och hälsa.

Vetenskapliga arrangörer är Eva Ekvall Hansson, Martina Svensson och Ola Hansson. Moderator är Ann-Marie Rauer.

Datum och tid

Malmö 7 november, kl. 17.00* – 19.30,

Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 1.

Lund 8 november, kl. 14.30* – 18.00,

Sjukhusaulan, Entrégatan 7.

*Öppet hus en timme innan evenemangen med stationer och prova-på-aktiviteter.

Anmälan

Evenemanget är kostnadsfritt, men kräver föranmälan.

Anmälningsformulär för evenemanget i Malmö

Anmälningsformulär för evenemanget i Lund

Program

Talare Punkt
Kristina Åkesson, Dekanus, Medicinska fakulteten, Lunds universitet Kristina Åkesson hälsar välkommen
Film: ”Människan i rörelse”
Björn Rosengren, professor i ortopedi Bunkeflostudien – skolad för livet
Emilie Stroh, forskare Stadsbarn = soffbarn? Om förskolors lekmiljöer utomhus
Katarina Lauruschkus, biträdande forskare och verksamhetsutvecklare Fysisk aktivitet för barn med funktionsnedsättning
Martina Svensson, biträdande forskare Publikaktivitet ”Myter, sanningar och lögner om fysisk aktivitet”
Film: ”Träning på cellnivå”
Caroline Larsson, universitetsadjunkt och legitimerad fysioterapeut

Linda Elowsson, biträdande forskare

Läka lungan med träning? Från molekyl till lungfunktion
Tomas Deierborg, professor Vasaloppet – mer än en fest för folkhälsan
Johan Jarl, universitetslektor och docent Fysisk aktivitet – billigare än vård i morgon
Åsa Tornberg, docent Kan man träna för mycket?
Daniel Lindqvist, docent Ortorexi och tvångsmässig träning
Sophie Jörgensen, postdoc och specialistläkare i rehabiliteringsmedicin Rörelsesittande – parasportens möjligheter
Louise Bennet, docent och överläkare Kulturanpassad livsstilsintervention
Eva Ekvall Hansson, professor Publikaktivitet: Balanserad träning för äldre
Panelsamtal
Eva Ageberg, professor, Ola Hansson, docent och Daniel Lindqvist, docent.
Dagens och framtidens rörelse
Prisceremoni Lund: Eric K. Fernströms stiftelse

Malmö: Sparbanken Skånes forskningspris, Skånes universitetssjukhus och Medicinska fakultetens Pris till Yngre framgångsrik klinisk forskare i Region Skåne