Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Forskningens dag 2021

Hajp eller hjälp? Vad kan AI göra för vår hälsa?

Artificiell intelligens har fått en ökande närvaro i våra liv och inte minst inom vården har man uppmärksammat möjligheten att använda AI. Men hur långt har vi kommit i användandet av AI? Och hur säkert är det?

Forskningens dag 2021 kommer lotsa oss mot en bättre förståelse för vad AI kan användas till och vad det kan göra för vår hälsa.

Vetenskapliga arrangörer är Sophia Zackrisson, Sonja Aits och Johan Nilsson. Moderator är Lisa Kirsebom.

Eftersändning

Se eftersändningen från Forskningens dag i Lund den 10 november här:

Program

Talare

Punkt

Kristina Åkesson, Dekanus Medicinska fakulteten, Lunds universitet Kristina Åkesson hälsar välkommen
Film Vad är egentligen AI, artificiell intelligens?
Einar Heiberg, lektor i klinisk fysiologi AI – Hur går det till?
Sophia Zackrisson, professor i radiologi och överläkare, Anders Bjartell, professor i urologi och överläkare AI som stöd – från screening till behandling av bröst- och prostatacancer
Elin Trägårdh, docent och överläkare i nuklearmedicin Fördelar med AI-baserad bildanalys vid spridd cancer
Lars E Olsson, professor i medicinsk strålningsfysik Bättre strålbehandling med hjälp av AI
Publikomröstning, moderator Lisa Kirsebom ”Användning av patientdata när AI utvecklas”
Film Vad kan AI göra inom hälso- och sjukvård?
Sonja Aits, bitr universitetslektor i biomedicin Hur kan AI hjälpa oss att läsa medicinska texter?
Johan Nilsson, överläkare i thoraxkirurgi och Penilla Gunther, ordförande Viking Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade. Rättvisare organtransplantation med AI
Anetta Bolejko, medicine doktor och röntgensjuksköterska Vill patienten bli hjälpt av AI?
Publikomröstning, moderator Lisa Kirsebom ”Olika användningsområden för AI”
Ulf Malmqvist, verksamhetschef, Kliniska Studier Sverige – Forum Söder, Anetta Bolejko, medicine doktor och röntgensjuksköterska, Mats Johansson, filosof, docent i medicinsk etik, och ordförande i Region Skånes etikråd och Penilla Gunther, ordförande Viking Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade. Panelsamtal: När AI tar plats i vården – hur ser vi på ansvar, kunskap och integritet?
Prisceremoni Prisceremoni i Malmö: Region Skånes pris till yngre forskare
Prisceremoni Lund: Eric K. Fernströms stiftelse