På upptäcktsfärd i den Langerhanska ö-världen

2022-11-12
Diabetes orsakas av en felaktig reglering av insulin i de Langerhanska öarnas beta-celler i bukspottkörteln. Öarna innehåller även fyra andra celltyper som inte är lika välstuderade. Nils Wierups forskning syftar till att kartlägga varje ö-cells beståndsdelar och förstå betydelsen av dessa för diabetes. Att förklara sjukdomsmekanismer och hitta tänkbara kandidater för läkemedelsutveckling är några av målen för hans forskning.
Läs mer