Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kan typ 1-diabetes hos barn förhindras?

2023-10-13
Foto: iStock/geckophotos

Helena Elding Larsson installerades som professor i autoimmuna sjukdomar, särskilt diabetes och celiaki, vid Lunds universitet i oktober 2023. Nedan skriver hon själv om sin forskning.

Vid typ 1-diabetes attackerar kroppens immunförsvar de insulinproducerande cellerna, med insulinbrist som följd. Då insulin är ett livsnödvändigt hormon behöver detta ersättas, idag antingen som flera dagliga injektioner eller via en insulinpump. Sjukdomen är livslång och innebär ett stort ingrepp i dagligt liv och risk för allvarliga komplikationer.

Tidigt i livet kan autoantikroppar utvecklas som ett förstadium till den kliniska sjukdomen. Inom vår forskning identifierar vi riskfaktorer för att utveckla autoantikroppar och senare typ 1-diabetes, samt försöker förhindra uppkomst av autoimmunitet och att barn med autoantikroppar utvecklar sjukdomen. Riskfaktorer undersöks i stora studier där vi följer barn med ökad ärftlig risk från födelsen och upp i vuxen ålder. I dessa studier har vi lärt oss mycket om processen som leder till typ 1-diabetes och funnit faktorer som ökar eller minskar risken att utveckla sjukdomen. I en pågående studie screenar vi barn vid födelsen för hög ärftlig risk. För att försöka förhindra uppkomsten av autoimmunitet gör vi kliniska studier under de första levnadsåren på barn med ärftlig risk. Inom andra studier försöker vi fördröja typ 1-diabetes hos barn som redan har utvecklat autoimmunitet.

Att förstå förloppet, och att finna riskfaktorer för typ 1-diabetes, kan ge oss möjlighet att förhindra eller fördröja insjuknandet i typ 1-diabetes. De preventionsstudier som vi nu genomför bygger på tidigare fynd i studier. Barn som följts i våra studier och insjuknar i typ 1-diabetes har mindre risk för akuta komplikationer vid insjuknandet och en bättre glukoskontroll de följande åren. Genom nationella och internationella samarbeten hoppas jag att vår forskning på sikt kommer att leda till att vi kan förhindra att barn utvecklar autoimmunitet och typ 1-diabetes.

Text: Helena Elding Larsson, professor vid Lunds universitet

Från broschyren: ”Professorsinstallation 13 oktober 2023″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.