Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Tillgänglighetsredogörelse för Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa är ett samarbete mellan Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Malmö universitet och sjukvårdsförvaltningarna inom Region Skåne.

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver:

  • hur vetenskaphalsa.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service,
  • eventuella kända tillgänglighetsproblem och
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från vetenskaphalsa.se i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet och arbetar kontinuerligt med att rätta till fel och brister. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss enligt ovan så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (öppnas i nytt fönster) och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Här följer några kända problem på webbplatsen:

  • En del bilder saknar eller har bristfälligt alternativa texter. (WCAG 1.1.1 (A)
  • En del rubriker är inte rätt uppmärkta (h1, h2, och så vidare).
  • Vissa filmer är inte textade.
  • Innehållet i poddsändningar finns inte tillgängligt i textformat
  • Texter innehåller krångligt språk.
  • En del PDF-dokument är inte tillgängliga.
  • Vissa formulär saknar etiketter. WCAG 1.1.1 (A)

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen. Senaste bedömningen gjordes den 1 oktober 2020.

Vi har använt webbläsartillägget WAVE Web Accessibility Evaluation Tool vid utvärderingen.

Övrigt

Denna redogörelsen uppdaterades senast den 1 oktober 2020.