Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Proteinet som skyddar insulinproducerande celler

2024-02-21

Mycket diabetesforskning handlar om att förstå vad som händer när de insulinproducerande cellerna förstörs. Forskare vid Lunds universitet har valt ett annat angreppssätt. Det går ut på att förstå vad som skyddar cellerna. I sin forskning visar de hur ett protein i kroppens immunförsvar skyddar de insulinproducerande cellerna från att inflammeras och dö. 

Forskarna Anna Blom och Ben King i labbet. Foto: Rebecca Rosberg

Även om det finns många skillnader mellan typ 1-diabetes och typ 2-diabetes finns det också likheter, som inflammation av de insulinproducerande cellerna. Forskare vid Lunds universitet har studerat ett protein med namnet C3, som spelar en central roll för kroppens immunförsvar. Proteinet utsöndras från celler och finns i stora mängder i blodet. Tidigare studier av samma forskare har visat att C3 även finns inuti celler och spelar en viktig roll där. Nu visar deras senaste studie att proteinet C3 skyddar insulinproducerande celler från att skadas och dö när det befinner sig inuti cellen.

– Mycket forskning om diabetes går ut på att försöka förstå vad som händer när de insulinproducerande cellerna förstörs. Vi har valt ett annat angreppssätt som går ut på att förstå vad som skyddar de insulinproducerande cellerna, säger Anna Blom, professor i proteinkemi vid Lunds universitet som har lett studien.

Det är redan känt att ett protein som heter IL-1B kan orsaka inflammation och skada de insulinproducerande cellerna. Den nya studien visar att C3 som finns inuti de insulinproducerande cellerna som skyddar dem från att skadas av IL-1B (se faktarutan ”Så här gjorde forskarna”).

Behandlingar som skyddar insulinproducerande celler

På lång sikt kan kunskapen om C3 användas för att utveckla nya behandlingar som går ut på att skydda de insulinproducerande cellerna, till exempel stamcellsterapier som kan behandla typ 1-diabetes och typ 2-diabetes.

– En målsättning bland många diabetesforskare är att skapa behandlingar som innebär att stamceller tas från patienten och omvandlas till insulinproducerande celler, som transplanteras tillbaka till patienten. För att nå dit är det viktigt att förstå vad som krävs för att de insulinproducerande cellerna ska vara välfungerande. Om vi kan öka produktionen av intracellulärt C3 i dessa celler kan det hjälpa cellerna att överleva längre så att behandlingen kan bli mer effektiv, säger Ben C King, docent i inflammationsforskning vid Lunds universitet och delad sisteförfattare för studien.

Banar väg för ny forskning

Bland forskare som studerar immunförsvaret råder det inte konsensus om att C3 spelar en viktig roll inuti våra celler. Anna Bloms förhoppning är att den nya studien kan bana väg för ny forskning som kan öka kunskapen om vilken betydelse intracellulära C3 har för utvecklingen av diabetes och andra sjukdomar.

– Det är känt sedan länge att C3 spelar en viktig roll för immunförsvaret i blodbanan där det hjälper vita blodkroppar att äta upp smittsamma mikroorganismer. Vår nya studie visar att proteinet spelar en annan roll när det befinner sig inuti cellen. Vi hoppas att få se liknande studier av andra forskargrupper som antingen bekräftar eller motsäger våra resultat, säger forskargruppsledare Anna Blom.

Länk till vetenskaplig publikation: “Intracellular C3 protects β-cells from IL-1β-driven cytotoxicity via interaction with Fyn-related kinase

 

Text: PETRA OLSSON

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Lunds universitet