Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hösten 2023: Nya professorer berättar om sin forskning

2023-10-25

Kan forskningen leda till att diabetes hos barn förhindras, kan AI hjälpa oss att bättre diagnostisera cancer och kommer vetenskapliga framsteg  göra det möjligt att förebygga reumatisk sjukdom?

Låter det intressant? Här berättar professorerna själva om sin forskning.

Helena Elding Larsson

professor i autoimmuna sjukdomar

Kan typ 1-diabetes hos barn förhindras?

Elin Trägårdh

professor i klinisk fysiologi

Förbättrad bilddiagnostik av cancer med hjälp av AI

Carl Turesson

professor i reumatologi

Bättre förståelse av reumatisk sjukdom