Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Bättre förståelse av reumatisk sjukdom

2023-10-13
bild på hand där värkande fingerleder indikeras med rött
Foto: iStock/kieferpix

Carl Turesson installerades som professor i reumatologi vid Lunds universitet i oktober 2023. Nedan skriver han själv om sin forskning.

Reumatiska sjukdomar kännetecknas av inflammation, smärta och skador på leder och andra organ. Traditionellt indelas reumatiska sjukdomar utifrån symtom och sjukdomstecken, utan djupare kunskap om den bakomliggande biologin. Läkemedelsbehandling och rehabilitering av patienter med etablerad sjukdom har varit inriktad på att begränsa ytterligare skador och funktionsnedsättning.

Senare års växande insikter om sjukdomsmekanismer har möjliggjort riktad behandling som kan ges tidigt i förloppet och i många fall hejda sjukdomen. Utfallet för patienter med kronisk ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) och andra reumatiska sjukdomar är dock alltjämt kraftigt varierande.

Forskningen som jag leder syftar till att kartlägga vad som gör att vissa individer drabbas av reumatisk sjukdom, och vilka faktorer hos diagnostiserade patienter som indikerar en dålig prognos. Vi använder oss av data och blodprover från befolkningsbaserade hälsoundersökningar, och identifierar deltagare som senare utvecklat reumatisk sjukdom. Vi följer även upp noggrant undersökta patienter med diagnostiserad reumatisk sjukdom under lång tid.

Exempel på viktiga genombrott under de senaste åren är upptäckterna att det finns inflammationsproteiner i blodet som är förhöjda flera år före den ofta ganska plötsliga debuten av kärlsjukdomen jättecellsarterit, att vissa inslag i kosten kan påverka risken att insjukna i RA, samt insikter om vilka patienter med RA som löper ökad risk för ledskador i händer och fötter, benskörhet eller att insjukna i hjärt- och kärlsjukdom. Förhoppningen är att dessa vetenskapliga framsteg ska göra det möjligt att förebygga reumatisk sjukdom och att förbättra vården av patienter som drabbas.

Text: Carl Turesson, professor vid Lunds universitet

Från broschyren: ”Professorsinstallation 13 oktober 2023″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.