Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Förbättrad bilddiagnostik av cancer med hjälp av AI

2023-10-13
PET-DT-skanner. Foto: iStock/GA161076

Elin Trägårdh installerades som professor i klinisk fysiologi vid Lunds universitet i oktober 2023. Nedan skriver hon själv om sin forskning.

Jag är professor i klinisk fysiologi, som även innefattar ämnet nuklearmedicin, vilket är mitt huvudsakliga forskningsområde. Nuklearmedicin är en specialitet där man använder radioaktiva läkemedel för att kunna diagnostisera och behandla olika sjukdomar, mest vanligt tumörsjukdomar. Fördelningen av de radioaktiva läkemedlen i kroppen går att avbilda med avancerade kameror, som genererar bilder.

En av de numera vanligast förekommande nuklearmedicinska undersökningarna är så kallad positronemissionstomografi kombinerad med skiktröntgen (PET-DT). Metoden används i daglig klinisk rutin för att diagnostisera olika tumörsjukdomar, för att utvärdera behandlingseffekten och för att upptäcka återfall i cancer. Den vanligaste PET-DT-metoden använder en radioaktiv sockermolekyl som tas upp i hög utsträckning av tumörceller. Dock är PET-DT en dyr och komplicerad metod, så det viktigt att veta i vilka sammanhang den gör störst nytta och att kunna använda så mycket information som möjligt i bilderna.

I dagens sjukvård används inte all tillgänglig bildinformation fullt ut eftersom det kräver för mycket manuellt arbete, vilket är tidsödande. Min forskning vill förbättra detta och därför undersöka när PET-DT gör mest nytta, framför allt genom att utveckla artificiell intelligens för att kunna tolka PET-DT-bilder och automatiskt kunna utvärdera behandlingseffekt och mäta tumörbörda.

Min förhoppning är att diagnostik och behandlingsutvärdering för patienter med olika tumörsjukdomar ska bli ännu bättre. Min forskargrupp är multidisciplinär och har en bred förankring såväl inom klinisk verksamhet med patienter som i den akademiska forskningen.

Text: Elin Trägårdh, professor vid Lunds universitet

Från broschyren: ”Professorsinstallation 13 oktober 2023″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.