Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Förlossningsläkare emotionellt stabilare än de flesta

2023-05-05
Barn som precis har fötts med kejsarsnitt.
Barn fött med kejsarsnitt. Foto: iStock/mvaligursky

Ny studie visar att svenska förlossningsläkare och gynekologer är påtagligt mer emotionellt stabila och mer samvetsgranna, jämfört med majoriteten av övrig svensk befolkning. Utifrån läkarnas personlighet kan man se hur deras beslutsstilar skiljer sig åt i akuta situationer. 

Man brukar sammanfatta personligheten i fem egenskaper – de så kallade ”big five”: Emotionell stabilitet (neuroticism), extroversion, vänlighet, samvetsgrannhet och öppenhet. Utifrån vår personlighet utformas sedan vårt sätt att fatta beslut. I en forskningsstudie från Lunds universitet kopplar man nu för första gången ihop svenska förlossningsläkares och gynekologers personlighetsprofil och klinisk erfarenhet, till deras beslutsstilar i akuta förlossningssituationer.

Petri Kajonius, universitetslektor och docent i personlighetspsykologi och beteendevetenskapliga mätningar, Institutionen för psykologi, Lunds universitet. Foto: Andreas Olsson

– Förlossningsläkare och gynekologer har en personlighetsprofil som skiljer sig markant från populationen i stort. 85 procent av Sveriges befolkning har i genomsnitt påtagligt lägre emotionell stabilitet, extroversion, vänlighet och samvetsgrannhet än förlossningsläkarna i vår studie. Det är klart att man höjer på ögonbrynen när skillnaderna är så pass tydliga, säger Petri Kajonius, docent i personlighetspsykologi och beteendevetenskapliga mätningar vid Lunds universitet.

Det är vår personlighet som definierar vad vi kommer att trivas med i vårt yrkesliv och följden blir troligen en självselektion av människor som söker sig till ett visst yrke. Svenska obstetrikinriktade läkares personlighet gör att de trivs i en miljö där en förlossningssituation snabbt kan skifta till något akut och potentiellt eskalera till kris. Här är egenskaper som emotionell stabilitet och samvetsgrannhet framträdande:

Gabriel Raoust, doktorand i obstetrik och gynekologi, Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, Lunds universitet samt överläkare i obstetrik och gynekologi vid Ystad lasarett. Foto: Tove Smeds

– Neuroticism är motsatsen till emotionell stabilitet och kännetecknas av ångest och sårbarhet för stress. Någon med hög neuroticism kanske har svårare att hantera stress i akuta situationer, men en liten del kan öka benägenheten för att fatta beslut i team vilket kan vara positivt, säger Gabriel Raoust, doktorand i obstetrik och gynekologi vid Lunds universitet samt överläkare vid Ystad lasarett

Sedan tidigare vet man att kvinnor generellt har ett högre mått av neuroticism än män, vilket sammanfaller med att de ofta är mer benägna att samarbeta och mindre risktagande. Studien visade också att ju mer kliniskt erfarna läkare är – i synnerhet män – desto mer bekväma är de att ta ledningen och fatta individuella beslut. Egenskaper som vänlighet i kombination med samvetsgrannhet, är fördelaktigt i situationer när man måste följa checklistor och procedurer, samtidigt som man interagerar med övriga i teamet.

– För att öka förståelsen för beslutsprocesser och de faktorer som påverkar läkarnas agerande, är det viktigt att inse att det är normalt att det finns olika personligheter. Ett individcentrerat eller ett teambaserat tillvägagångssätt är beroende av personens ”big five” personlighet och kan vara förvånansvärt relevant även i en mycket organiserad och protokollstyrd miljö som akut obstetrik, avslutar Gabriel Raoust.

Länk till vetenskaplig artikel:Personality traits and decision-making styles among obstetricians and gynecologists managing childbirth emergencies

Text: ÅSA HANSDOTTER

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Lunds universitet