Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Digital föreläsning: Så kan forskarvärlden skyddas från fusk och bedragare

2022-06-20

Varför har det blivit så svårt att skilja på vad som är sant och falskt? Vilka kunskapsutmaningar ställde covid-19-pandemin till med? Och hur känner du egentligen igen en fuskbenägen personlighet? Om detta och mycket mer får du höra om i den digitala föreläsningen ”Kunskapens källor och kunskapens kraft”.

Under föreläsningen, som spelades in den 11 maj 2022, samlades några av Sveriges främsta experter på Skånes universitetssjukhus för att diskutera vilka psykologiska mekanismer som ligger bakom kunskapsresistens och hur vi kan skydda forskningen från bedragare.

Se föreläsningen i efterhand

Nu kan du se hela föreläsningen i efterhand, där du bland annat får höra Åsa Wigforss, ledamot av Svenska Akademien och författare till bland annat ”Alternativa fakta: om kunskapen och dess fiender”, prata om kunskapens ställning i dagens samhälle.

Bland övriga föreläsare finns Socialstyrelsens styrelseordförande Kjell Asplund och författare till bland annat ”Fuskarna: Om Macchiarinis och andras svek mot vetenskapen”. Han berättar om fake news och fusk i forskning – och hur vi kan minimera detta.

Konferensen filmades och är uppdelad i tre delar. Du kan sätta på textning av konferensen genom att klicka i höger nederkant av spelaren.

Del 1

  • Inledning och välkommen. Björn Ekmehag, förvaltningschef, Skånes universitetssjukhus
    Sven Karlsson, docent, chefläkare, Skånes universitetssjukhus
  • Kort introduktion om kunskapsstyrning av hälso- och sjukvården. Ingemar Petersson, professor, medicinsk rådgivare vid Skånes universitetssjukhus, ordförande i Region Skånes metod- och prioriteringsråd Sven Karlsson, docent, chefläkare, Skånes universitetssjukhus
  • Samtal om kunskapens ställning i dagens samhälle. Åsa Wikforss, professor, ledamot av Svenska Akademien, författare till bland annat ”Alternativa fakta: om kunskapen och dess fiender

 

Del 2

 

  • Om fake news och fusk i forskning – och hur vi kan minimera detta: Kjell Asplund, professor, ordförande i Socialstyrelsens styrelse, författare till bland annat ”Fuskarna: Om Macchiarinis och andras svek mot vetenskapen”. Kristina Åkesson, professor, dekan, Medicinska fakulteten, Lunds universitet
  • Kunskaper kring covid-19 – hur kan vi använda dem i vårt dagliga arbete? Docent Göran Stiernstedt, läkare i regeringens Coronakommission. Docent Anna Jöud, tillförordnad enhetschef för HTA Syd, medlem i Region Skånes analys- och prognosgrupp för covid-19.

Del 3

 

  • Avslutande samtal om kunskapens källor och kunskapens kraft – om fakta och fake news med fokus på framtiden. Samtalsledare Lars Mogensen, journalist och programledare i bland annat Filosofiska rummet (SR P1), som också står för den röda tråden under symposiet. Deltagare: Samtliga medverkande