Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Söker svar i 14 000 artiklar – hur har insatser på arbetsplatserna påverkat smittspridning under covid-19?

2021-12-06
närbild på högar av pappersdokument
Foto: iStock/Varunyu

De har gått igenom närmare 14 000 vetenskapliga artiklar: vad säger forskningen om hur restriktioner på arbetsplatserna minskat smittspridningen under Covid-19? Arbetet med den systematiska översikten som genomförs av oberoende Cochrane leds av Matteo Bruschettini vid Lunds universitet.

Just nu pågår ett arbete för att ta fram en vetenskaplig översikt över vad forskning runt om i världen sett när det gäller insatser på arbetsplatser för att förhindra spridning av SARS-Cov2-viruset. Översikten, som fokuserar på arbetsplatser utanför hälso- och sjukvården, leds av Matteo Bruschettini, forskare vid Lunds universitet, överläkare på Skånes universitetssjukhus och ansvarig för Cochrane Sweden, och den involverar forskare över hela världen.

Matteo Bruschettini forskare vid Lunds universitet, överläkare på Sus och ansvarig för Cochrane Sweden. Foto: Tove Smeds.

– Syftet är att kartlägga för- och nackdelar kring olika insatser och åtgärder som gjorts på arbetsplatser för att hindra smitta av covid, säger Matteo Bruschettini.

Totalt 13 783 vetenskapliga artiklar har identifierats som underlag för översikten och varje artikel granskas först av två olika forskare. De jämför artikeln mot ett specificerat protokoll som styr vilken typ av forskningsresultat som ska ingå i översikten. För att en vetenskaplig artikel ska inkluderas i den stora metaanalysen behöver den få båda granskarnas röster. Är experterna oeniga krävs ytterligare en röst från en tredje forskare som då avgör om studien inkluderas eller exkluderas.

Evidens kring insatser

Forskarna är intresserade av resultat i vetenskapliga artiklar som framför allt berör förekomst och frekvens av SARS-Cov-2, dödlighet i SARS-Cov-2 eller biverkningar (till exempel andningssvårigheter, olyckor, depression eller oro). Vad finns det för evidens kring hur insatser och restriktioner påverkar dessa tre resultat?

Matteo Bruschettini nämner några av de 29 insatser man undersöker det vetenskapliga bevisläget för: snabbtest av personal vid symtom, personlig skyddsutrustning, luftrenare, desinfektionssystem, installation av barriärer, städning och användande av UV-ljus.

– Om några veckor kommer vi skicka in den färdiga översikten, och förhoppningsvis kommer den att vara klar och publicerad på Cochrane i slutet av november eller i början av december, säger Matteo Bruschettini.

Text: TOVE SMEDS

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Lunds universitet

Tema:
Så funkar forskning