Tema: Så funkar forskning

Varför tar forskning tid? Vad menas med evidens? Och hur ska vi förstå att forskarna inte alltid är överens? Dessa och många andra frågor som rör forskning ska vi försöka besvara i det här temat. Vi vill ge er en inblick i den vetenskapliga processen bakom forskningsresultaten. (Foto: iStock/Michail_Petrov)