Tema: Forskning blir verklighet

Hur går det till när forskningsresultat översätts till praktiska tillämpningar i sjukvården och kommer patienterna till nytta? I det här temat förklarar vi varför forskning tar tid och ger exempel på forskningsgenombrott som förbättrat hälsan för många.