Tema: Ungdomars hälsa

Ungdomstiden är generellt sett en frisk tid med få fysiska besvär. Men den psykiska ohälsan bland unga ökar och allt fler diagnosticeras med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel adhd. Det här temat handlar om vad som kan stärka ungas hälsa och hur den fysiska och psykiska hälsan är djupt sammanflätade, antingen det handlar om idrottsskador, skolstress eller ätstörningar.