Tema: Kvinnors hälsa

Kvinnor och män skiljer sig biologiskt åt. Trots det har kvinnligt kön länge varit underrepresenterat eller helt frånvarande i medicinsk forskning. I en serie artiklar lyfter vi olika aspekter av kvinnors hälsa. (Bild: iStock/Atlas Studio)