Tema: Klimakteriet

Klimakteriet är en naturlig fas som varje kvinna ska gå igenom. Ändå är många kvinnor oförberedda på vad det innebär kroppsligt och mentalt. Medan en fjärdedel glider igenom övergångsåldern utan besvär, upplever de övriga sjuttiofem procenten olika hälsoproblem.  För en del sänks livskvalitén kraftigt och det handlar inte bara om symtom, utan också om egna och andras attityder till åldrande.