Tema: Barn med ätsvårigheter

En del barn kan helt enkelt inte äta, hur gärna de än vill. Det handlar inte om ätovilja eller matvägran. Orsakerna bakom tillståndet kan vara många, både medicinska, näringsmässiga, sensomotoriska eller psykosociala. För några barn blir ätsvårigheterna så stora att man tvingas sätta en nässond, och så småningom också en gastrostomi, knapp på magen.