Tema: Nano

När ett material blir mycket litet kan det få förstärkta, eller helt nya, egenskaper. På nanonivå kan ett ämne uppföra sig helt annorlunda än när det är större. Nanoteknik handlar om att dra nytta av dessa nya egenskaper. Men vad vet vi om hur nanomaterial påverkar våra kroppar?