Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nanopartiklar som känner igen aggressiva cancerceller

2016-01-14

Med dagens tekniker är det svårt att hitta cancerceller som metastaserar. Nu har forskare från Malmö högskola i samarbete med tyska kollegor tagit fram ett konstgjort lektin bestående av nanopartiklar som specifikt känner igen och märker in aggressiva metastaserande cancerceller. Metoden med nanopartiklar har hittills bara provats i laboratoriemiljö men den öppnar för nya möjligheter till snabbare behandling av de mest dödliga formerna av cancer.

provrör
Foto: Colourbox

– Det konstgjorda lektinet som vi tagit fram är mer specifikt och binder både starkare och bättre än till exempel antikroppar som man också använder i forskningen för att diagnosticera cancerceller, säger Anette Gjörloff Wingren, docent i immunologi vid Malmö högskola och verksam inom forskningscentrumet Biofilms – Research Center for Biointerfaces.

Forskningen är ett samarbete mellan Malmö högskola och den tyska provningsanstalten BAM.

Viktigt hitta aggressiv cancer

Syftet med forskningen är att ta fram ett verktyg som gör det möjligt att tidigt diagnosticera aggressiv cancer.

Anette Gjörloff Wingren
Anette Gjörloff Wingren. Foto: Leif Johansson

– Idag har man stora svårigheter att hitta de cancerceller som metaserar. Det innebär att behandling inte kan ges i tid när det gäller de mest aggressiva och dödliga formerna av cancer, säger Anette Gjörloff Wingren.

De aktuella forskningsresultaten är positiva. Anette Gjörloff Wingren hoppas att man snart kan inleda djurförsök med det konstgjorda lektinet.

Glykaner finns på tumörceller

Lektiner är proteiner som binder kolhydrater. De spelar en viktig roll när det gäller cellulär och molekylär igenkänning och används som ett bioteknologiskt verktyg för att kartlägga olika kolhydratfragment, så kallade glykaner, som finns på cellers ytor. Glykaner återfinns i högre grad på tumörcellers ytor, framförallt på aggressiva metastaserande cancerceller. Problemet med lektiner är dock att de är instabila och dyra att framställa, vilket har begränsat deras användning.

Nanopartiklar hittar glykaner

Med hjälp av teknologin molekylärt präglade polymerer, MIPs, har forskarna nu lyckats framställa ett konstgjort lektin.

– Mina kolleger har tagit fram nanopartiklar som specifikt känner igen sialinsyra, som finns i ändarna på glykaner. Nanopartiklarna har sedan använts för att märka in och urskilja olika typer av tumörceller från varandra, säger Gjörloff Wingren.

På sikt hoppas forskarna att det konstgjorda lektinet inte bara ska kunna hitta och diagnosticera olika typer av cancerceller utan att man också ska kunna koppla ihop det med behandling av cancer.

Text: CHARLOTTE L BECHMANN

Tema:
Nano