Vårt livsviktiga blod

2016-11-01
Blod väcker ofta starka känslor. Vi både fascineras och äcklas av det. Vi talar om blodsband och blod används flitigt på film för att skapa spänning och obehag. Oavsett vilka känslor det frammanar så är blod en förutsättning för att vi ska kunna leva. Välkomna till ett nytt nummer av Aktuellt om vetenskap & hälsa som ska ta er med på en spännande resa där vi berättar om blodets viktiga funktioner och vad som händer när allt inte fungerar som det ska.
Läs mer

Kan nanoimplantat rädda synen?

2016-01-12
Ett fruktbart samarbete mellan ögonforskare, materialvetare och fysiker har lett till att det nu är möjligt att odla nervceller i en sorts ”nanoskogar”, på ytor med upprättstående nanotrådar. Hur nervcellerna växer och hur de bildar kontakt med varandra i dessa skogar påminner om deras naturliga växtsätt i näthinnan – något som inte sker om de odlas på platta ytor i vanliga odlingsskålar. Metoden utgör en grund för näthinneimplantat.

Läs mer

Tema Nano: Att lyssna på hjärnan med bättre precision och mindre skada

2016-01-11
För att bättre förstå hur hjärnan fungerar och vad som händer när den drabbas av sjukdomar behöver vi kunna lyssna på den. Vi får inte skada den samtidigt som vi måste ha koll på vilka hjärnceller som vi faktiskt lyssnar på. Med ökad precision kan vi också stimulera hjärnan t.ex. för att hämma skakningar vid Parkinsons sjukdom. Snart finns hjärnelektroder som faktiskt uppfyller dessa krav.
Läs mer