Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Tema endometrios: När sex gör ont

2016-08-18

Trots att sex ska vara något njutningsfullt är det många kvinnor som känner obehag eller rent av smärta vid samlag. Men vad ska man göra om man har så svårt att det inte går att genomföra ett samlag?

Eva Elmerstig är barnmorska, sexolog och universitetslektor i sexologi vid Malmö Högskola. Hon forskar på vulvasmärta, alltså smärta i de yttre könsorganen hos kvinnor, och konstaterar att smärta vid samlag är ett vanligt problem.

– Vi har i våra studier sett att nästan hälften av alla som haft vaginalt samlag rapporterar smärta och fysiska obehag. Men det betyder inte att det är normalt att ha ont.

Hon har i sin forskning sett hur tidigare erfarenheter av smärta vid penetration, både sexuell sådan eller vid tamponginsättning, påverkar smärta vid samlag senare i livet.

– Tyvärr är normen, framför allt i heterosexuella relationer, att man ska ha penetrerande sex. Problemet är att ungefär hälften av de kvinnor som hade smärta fortsätter att ha samlag, trots att det gör ont. Många prioriterar att tillfredsställa sin partner mer än sin egen njutning. Det kan leda till en kronisk smärtproblematik.

Musklerna reagerar instinktivt

En del beskriver smärtan som en stickande eller brännande känsla, sveda, klåda, eller ”som att ha fått syra på ett sår”.

– Smärta vid samlag kan bero på flera saker. Det kan vara en hudsjukdom, eller provocerad vulvodyni – även kallad vulvavestibulit – vaginism eller endometrios.

eva_elmerstig3
Eva Elmerstig, sexolog och forskare vid Malmö högskola. Foto: Tove Smeds.

Trots att många kvinnor drabbas saknas fortfarande många bitar i kunskapspusslet, till exempel när det gäller vulva vestibulit.

– Det diskuteras om vestibulit kan bero på att kvinnorna har mer ytliga nervändar som gör dem mer känsliga för smärta. Vi vet att tillståndet blir värre av stress, men vi vet inte vad som är hönan och ägget. Om man har så pass ont att man inte kan ha jeans eller cykla, är det inte så konstigt om man blir stressad.

Vaginism är ett kramptillstånd i bäckenbottenmuskulaturen. Från början är det en skyddsmekanism: man ska inte ha sex om det gör ont, alltså drar bäckenbottenmuskulaturen ihop sig. Man kanske har haft svamp, kondolym eller herpes och ändå haft samlag, eller inte varit tillräckligt upphetsad. Då reagerar musklerna instinktivt.

– Om man har samlag fast det gör ont, kan det till slut leda till att man får en betingad reflex. Det blir totalt stopp. Vi vet också att smärta kan bli värre av stress.

Svårt att veta vart man ska vända sig för att få hjälpa

Ungdomsmottagningarna fångar upp många av de yngre kvinnor som lider av besvären, men Eva Elmerstig tror att allt fler äldre kvinnor kommer att söka sig till vården för smärta vid samlag.

– Den här gruppen har alltid funnits, men eftersom det talas mer öppet om detta får fler upp ögonen för att det finns hjälp att få. Däremot är det inte lätt för de som blivit för gamla för ungdomsmottagningarna att veta vart de ska vända sig. Tyvärr är det inte ovanligt att de vandrar runt mellan olika vårdinrättningar. Vid en gynekologisk undersökning syns ibland ingenting, trots att patienten beskriver smärta och obehag.

Går det att komma tillrätta med smärta vid samlag?

– Ja, men det kan krävas långvarig behandling. Har man till exempel vaginism kan man behöva arbeta med desensibilisering, då man successivt tränar sig i beröring och på så vis avbetinga muskeln så att den inte reagerar vid beröring.

Kropp och själ sammankopplat

Eva Elmerstig skulle önska att fler kvinnor tidigare får hjälp med sin smärtproblematik.

– Det här påverkar själen, relationer och välbefinnande. De som drabbas tänker att det kommer att göra ont igen, nästa gång jag har samlag. Det blir en ond spiral och ju tidigare den kan brytas desto bättre är det. Det innebär inte att det är ett psykiskt problem, men kroppen och själen är sammankopplade i den här sexuella problematiken.

Eva Elmerstig berättar att den klåda som en del upplever kan vara ett symtom på en krampsituation i bäckenbotten som kallas partiell vaginism.

– Många behandlar sig själva eftersom de tror att de fått svamp. Men det kan istället vara kramp.

Vad har du för råd att ge till kvinnor som känner av smärta vid samlag?

– Ha inte penetrerande samlag om du har ont. Sök hjälp. Gå inte för länge med smärtan, då finns risk att det blir kroniskt. Utforska andra former än bara det penetrerande samlaget. Man behöver få sex kopplat till njutning snarare än något negativt.

Text: TOVE SMEDS

Artikeln är tidigare publicerad i juni 2016 i samband med utginingen av tematidningen Det sexuella livet – lust eller lidande