Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Sexuella rättigheter, sexuellt våld och homosexualitet bland unga i Uganda

2015-10-14

image1

Kvinnan på bilden har ingen koppling till innehållet i texten. Foto: Julian Jakobsson

Uganda har blivit känt för sitt starka fördömande av homosexualitet, som ses som något onaturligt och ”o-afrikanskt”. Homosexuella handlingar är förbjudna och kan leda till långa fängelsestraff. Ändå visar lundastudier att en homosexuell läggning är lika vanlig i Uganda som i övriga världen.

För studierna står docenten i global hälsa Anette Agardh och hennes medarbetare. Anette Agardh startade redan 2004 ett studentlett projekt vid Mbabara-universitetet i Uganda. Dess mål var att förebygga sexuella riskbeteenden och HIV bland studenterna. Programmet har gett en ökad medvetenhet på området även hos lärare och ledning – studenterna har t.ex. startat en aktivitet mot sexuella trakasserier mellan lärare och studenter.

Parallellt startades ett forskningsprojekt med insamling av en mängd data.

Anette Agardh
Anette Agardh. Foto: Roger Lundholm

– Åren 2005 och 2010 gjorde vi större studier av alla studenter vid Mbabara-universitetet. De fick svara på en bred enkät om social bakgrund, fysisk och psykisk hälsa, levnadsvanor, religion och sexuella erfarenheter. Frågor om sexuellt tvång och homosexualitet ingick också, säger Anette Agardh. Studien är den enda i Afrika (förutom i Sydafrika, där homosexualitet inte är olaglig) som fått tillstånd att studera förekomsten av samkönade relationer.

Koppling till riskbeteende och psykisk ohälsa

En av studierna visade att en tredjedel av studenterna utsatts för sexuellt tvång av något slag, vilket ofta var kopplat till psykisk ohälsa och sexuella riskbeteenden som tidig sexualdebut och många partners. Hur orsakssambanden såg ut kunde inte avgöras, men det är känt att övergrepp skadar självkänslan och kan göra den utsatta personen mindre rädd om sig själv.

Det sexuella tvånget hade inte alltid formen av samlag, utan kunde handla om oralsex eller att ha tvingats att onanera åt någon. Att nästan en tredjedel av studenterna utsatts för sådant tvång kan te sig som en hög siffra. Den är dock inte högre än i andra länder. Sverige har t ex liknande siffror, vilket Anette Agardh visade i en svensk studie förra året.

Homosexuella i Uganda mår sämre

Även andelen unga som haft fantasier eller relationer med någon av samma kön är på samma nivå i Uganda som i andra länder. En skillnad är att unga homosexuella i Uganda mår sämre än i länder med en mer tillåtande inställning. Hot, våld och diskriminering påverkar både deras hälsa på många sätt. Lesbiska kvinnor kan utsättas för ”våldtäkt i uppfostringssyfte”, man drar sig för att söka vård för sina hälsoproblem på grund av fördomarna hos sjukvårdspersonalen, och så vidare.

Anette Agardh har nyligen blivit klar med en artikel som fokuserar på förekomsten av samkönade relationer och sambandet med sexuellt riskbeteende och våld, och som baseras på de två stora Mbabara-enkäterna. Artikeln, som skickats in till en internationell vetenskaplig tidskrift, lär leda till en hel del diskussioner just på grund av Ugandas starkt anti-homosexuella politik.

I år har hennes forskningsteam tillsammans med forskare i Tanzania inlett ett projekt som syftar till att öka HIV-testningen och behandlingen av män som har sex med män. Stigma och diskriminering inom vården bidrar till att många män inte vågar eller vill testa sig för HIV och andra könssjukdomar. Det treåriga projektet riktar sig därför inte bara till männen själva utan även till läkare, sjuksköterskor, apotekare och andra som kommer i kontakt med dem.

Text: INGELA BJÖRCK

Foto (flicka på bänk): Julian Jakobsson