Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Tema: Endometriospatienter får eget vårdteam

2016-08-15
KK-3
Ligita Jokubkiene, Frida Gullberg, Johanna Nordengren och Lil Valentin ingår i Endometriosteamet på Skånes universitetssjukhus. Foto: Eva Blomgren

Skånes universitetssjukhus har startat ett specialiserat team för kvinnor med endometrios. Teamet ska förenkla kvinnornas väg från mottagande till diagnos och behandling.

Från och med augusti 2016 finns ett endometriosteam på Skånes universitetssjukhus. Utifrån de behov som finns hos patienterna har de byggt upp en samlad kompetens av olika yrkeskategorier som kontaktsjuksköterskor, sjukgymnaster, sexolog, och läkare inom olika områden.

Förutom specialister på medicinsk och kirurgisk behandling finns också specialister på sociala behov som kurator och psykolog.

– Endometrios berör inte bara patienter utan också relationer och familj och då är det viktigt att det finns ett stöd runt kvinnan och hennes närstående, säger Frida Gullberg, sjuksköterska i endometriosteamet.

Endometrios påverkar flera delar av livet

Endometrios är en komplex sjukdom som finns hos var tionde menstruerande kvinna. Förutom smärtan kan patienterna få besvär med sexlivet, ha svårt att bli gravida och ha svårigheter att fungera i vardagen på grund av sidoeffekter av sjukdomen.

– Endometrios påverkar kvinnor väldigt olika och därför behöver vi jobba som ett team så att vi kan fånga upp och ge den behandling som just den kvinnan behöver, säger Johanna Nordegren läkare i gynekologi och obstetrik och specialist på endometrios.

Sprider kunskap till andra vårdgivare

För att ytterligare öka kunskapen om endometrios kommer teamet utbilda vårdpersonal på mödravårdscentraler, vårdcentraler och privata gynekologimottagningar. Tanken är att fler vårdgivare ska bli bättre på att känna igen och kunna remittera patienter med endometrios till Skånes universitetssjukhus eller andra specialistteam inom Region Skåne. Vårdgivarna ska också kunna följa upp den fortsatta behandlingen.

Även Kristianstad och Helsingborg har endometriosspecialister

Även Centralsjukhuset i Kristianstad och Helsingborgs lasarett har startat vårdteam för endometrios och på Skånes universitetssjukhus ser man gärna att fler startar endometriosteam.

– Man kan skilja på mild och svår endometrios. Vid svår endometrios krävs högspecialiserad vård men för det huvudsakliga omhändertagandet kan man ha ett team på de regionala sjukhusen med till exempel sjukgymnastik och akupunktur, säger Johanna Nordengren.

Vid behov kommer patienterna ändå att remitteras till Skånes universitetssjukhus och endometriosteamet eftersom de har experter inom ultraljudsdiagnostik vilket i många fall behövs för att ställa diagnos.

Så här kontaktar du endometriosteamet

Rådgivningsnummer 0771-64 14 63. Där kan du ställa frågor om symptom och din eventuella behandling. För att träffa endometriosteamet behöver du ha en remiss från din vårdcentral eller annan vårdgivare. Läs mer om endometriosteamet.

Text: CHARLOTTE STODE

 

Tema:
Endometrios