Tema: Endometrios

Trots att var tionde kvinna lider av endometrios så är medvetenheten om sjukdomen på många håll fortfarande bristfällig.