Tema: Möt människorna bakom forskningen

Utan kreativa, kompetenta och noggranna personer hade vi inte haft något att skriva eller göra poddar om. Här får du möjlighet att möta människorna bakom de forskningsresultat som vi vanligtvis rapporterar om här på Vetenskap & hälsa. (Temabild olika forskare: iStock/Olga Kurbatova)