Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

”Genom att förstå mer kan vi hitta nya behandlingar mot komplikationer av typ 2-diabetes”

2022-05-05

Veckans Wallenbergforskare, hjärtläkaren Andreas Edsfeldt, forskar om den underliggande biologin bakom vissa komplikationer kopplade till typ 2-diabetes, som till exempel stroke och hjärtinfarkt.

“Kardiovaskulära komplikationer är vanligare bland människor som lider av typ 2-diabetes. Tänk då om vi kunde hitta nya behandlingar som gör att sådana komplikationer inträffar mer sällan.”

Andreas Edsfeldt är läkare inom hjärtsjukvården på Skånes universitetssjukhus och klinisk forskare på Wallenberg centrum för molekylär medicinsk forskning (WCMM). Under 2022 presenterar vi varje vecka en forskare verksam vid WCMM vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. I filmen hör du Andreas Edsfeldt berätta mer om sin forskning.

Fakta: Wallenberg centrum för molekylär medicinsk forskning

  • WCMM i Lund är ett forskningscentrum för regenerativ medicin, ett forskningsområde som syftar till att återskapa fungerande organ och vävnader.
  • Bakom WCMM-satsningen står Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Region Skåne. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse gör en rikstäckande satsning för att Sverige ska återta en världsledande position inom medicinsk forskning.
  • Genom integrerade forskningsmiljöer mellan universitet, hälso- och sjukvården och industrin skapas förutsättningar för världsledande molekylär och translationell forskning.
  • Läs mer om Wallenberg centrum för molekylär medicinsk forskning (lu.se)

Texten och filmen är tidigare publicerade av Skånes universitetssjukhus

 

Tema:
Möt människorna bakom forskningen