Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

”Jag vill att vi ska kunna bota ännu fler barn som drabbas av leukemi”

2022-06-29


Veckans Wallenbergforskare, barnonkologen Kees-Jan Pronk, forskar om vad som händer i blodet hos barn som utvecklar leukemi. Han forskar också på biverkningarna av de tunga behandlingar som många barn med leukemi genomgår.

”Vi försöker hitta sätt att minska biverkningarna – samtidigt som vi bevarar läkemedlens effektivitet.”

Kees-Jan Pronk är överläkare inom barnonkologin på Skånes universitetssjukhus och klinisk forskare på Wallenberg centrum för molekylär medicinsk forskning (WCMM). Under 2022 presenterar vi varje vecka en forskare verksam vid WCMM vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. I filmen hör du Kees-Jan Pronk berätta mer om sin forskning.

Fakta: Wallenberg centrum för molekylär medicinsk forskning

  • WCMM i Lund är ett forskningscentrum för regenerativ medicin, ett forskningsområde som syftar till att återskapa fungerande organ och vävnader.
  • Bakom WCMM-satsningen står Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Region Skåne. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse gör en rikstäckande satsning för att Sverige ska återta en världsledande position inom medicinsk forskning.
  • Genom integrerade forskningsmiljöer mellan universitet, hälso- och sjukvården och industrin skapas förutsättningar för världsledande molekylär och translationell forskning.
  • Läs mer om Wallenberg centrum för molekylär medicinsk forskning (lu.se) 

 

Tema:
Möt människorna bakom forskningen