Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

”PET-bildmarkörer skulle kunna förändra framtidens cancervård”

2022-06-23

Veckans Wallenbergforskare, läkaren Elin Trägårdh, arbetar med diagnostisk nuklearmedicin –särskilt en teknik som kallas PET/CT som framför allt används vid undersökningar av patienter med cancer. Idag analyseras PET/CT-bilderna manuellt av läkare.

“Jag tror inte att vi använder all den information som finns på bilderna. Tänk om vi kunde använda artificiell intelligens i syfte att kvantifiera bilderna och få fram så mycket information som möjligt.”

Elin Trägårdh är överläkare inom nuklearmedicin på Skånes universitetssjukhus och klinisk forskare på Wallenberg centrum för molekylär medicinsk forskning (WCMM). Under 2022 presenterar vi varje vecka en forskare verksam vid WCMM vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. I filmen hör du Elin Trägårdh berätta mer om sin forskning.

Fakta: Wallenberg centrum för molekylär medicinsk forskning

  • WCMM i Lund är ett forskningscentrum för regenerativ medicin, ett forskningsområde som syftar till att återskapa fungerande organ och vävnader.
  • Bakom WCMM-satsningen står Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Region Skåne. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse gör en rikstäckande satsning för att Sverige ska återta en världsledande position inom medicinsk forskning.
  • Genom integrerade forskningsmiljöer mellan universitet, hälso- och sjukvården och industrin skapas förutsättningar för världsledande molekylär och translationell forskning.
  • Läs mer om Wallenberg centrum för molekylär medicinsk forskning (lu.se)

Texten och filmen är tidigare publicerad av Skånes universitetssjukhus

Tema:
Möt människorna bakom forskningen