Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

I gränslandet mellan sjukvård och akademi

2020-06-08

Till POInT-mottagningen på Clinical Research Centre i Malmö kommer föräldrar med sina små barn som har hög risk för typ 1-diabetes. En av forskningssjuksköterskorna som tar emot dem är Annika Björne Fors som samordnar all provtagning och alla besök i studien.

På bilden ses ett litet barn i ettårsåldern. Barnet sitter i knät på en vuxen. En sköterska med limegröna handskar på händern tar en blodprov på barnet. Barnet ser tveksamt ut men gråter inte
Barn som i screening fått veta att de har en hög ärftlig risk för typ 1-diabetes kan delta i POInT-studien. Syftet med studien är att vänja immunsystemet vid insulin och förhindra att barnet utvecklar typ 1-diabetes. Foto: Kennet Ruona

Mottagningen ligger en trappa upp från huvudentrén och tillhör både Lunds universitet och Region Skåne som är huvudman för flera av de studier som bedrivs här. TEDDY-studien har pågått i femton år och de nya studierna POInT och PreCiSe är nu inne på sitt andra år.

Fakta om POInT (Primär Oral InsulinTräning)

Syftet med POInT är att vänja immunsystemet vid insulin genom att ge barnet insulin via maten. Barn som i screening fått veta att de har en hög ärftlig risk för typ 1-diabetes kan delta från det att de är mellan fyra och sju månaders ålder till dess att de fyller tre år. Under tiden gör de regelbundna besök på en forskningsmottagning där de bland annat lämnar blodprov. Hälften av barnen får oralt insulin och den andra hälften placebo. Mottagningar finns i dag i Malmö, Helsingborg och Kristianstad. www.gppad.org/sv

Väntrummet är utrustat som ett lekrum med leksaker, spel och böcker. De två undersökningsrummen har fantasifulla målningar på väggarna och färgglada mobiler över provtagningsstolarna.

– Här ska man känna sig trygg och bli väl omhändertagen, säger Annika Björne Fors.

Screening för typ 1-diabetes

Sedan sommaren 2018 erbjuds alla blivande föräldrar att screena sina nyfödda barn för ärftlig risk för typ 1-diabetes och celiaki. Föräldrarna till barnen som har hög risk för typ 1-diabetes tillfrågas om de vill medverka med sina barn i POInT där man undersöker om oralt insulin via maten kan träna immunsystemet att känna igen insulin och därmed förhindra att det ska attackera och förstöra de egna insulincellerna.

Annika Björne Fors har jobbat i TEDDY-studien sedan 2016 och ville absolut vara med och dra igång en helt ny studie med allt vad det innebär. Det har varit – och är – mycket som ska fungera, personalen på mödravårdsmottagningarna och förlossningsklinikerna är viktiga aktörer som måste med på tåget, samtycken ska fyllas i och screeningprover tas. Nya rutiner som måste utformas och följas.

Meddelar provsvaret

När ett blodprov analyserats och visat att ett barn har en hög ärftlig risk för typ 1-diabetes är Annika Björne Fors en av forskningssjuksköterskorna som ringer upp föräldrarna och meddelar provsvaret och bjuder dem till CRC för en konsultation där de får mer information om studien.

– Jag vill att de ska komma hit på ett personligt möte, träffa personalen och se våra lokaler, för även de som varit oroliga när de kommer hit, ser lättade ut när de åker hem. Det är jätteviktigt att vara välinformerad och känna förtroende, det handlar ju om det finaste de har.

På bilden ses ett litet barn i blå klänning med vita prickar. Barnen leker med ett briotåg som finns i lekrummet
Väntrummet är utrustat som ett lekrum med leksaker, spel och böcker. ”Här ska man känna sig trygg och bli väl omhändertagen”, säger forskningssjuksköterskan Annika Björne Fors. Foto: Kennet Ruona

Barnen i fokus

För Annika Björne Fors är det barnen som står i fokus. Det är de som har fått henne att välja både yrke och arbetsplats. Men det var först efter att hon tvingats byta karriär som livet ledde in henne på sjuksköterskebanan, med målet att bli barnmorska.

I början på sitt yrkesliv jobbade hon med friskvård och drev eget företag som massageterapeut, tränings- och kostrådgivare. Bland annat var hon i flera år massör åt elitidrottsmän. Till slut hade hennes händer tagit så mycket stryk och drabbats av förslitningsskador som tvingade henne till operation och byte av karriär.

Under sin utbildning till sjuksköterska jobbade hon som undersköterska på förlossningsavdelningen på Skånes universitetssjukhus i Lund.

– Barnmorska var ju målet och den dörren är ännu inte stängd, säger hon.

Slutar oftast lyckligt

Under åtta år jobbade hon som sjuksköterska på neonatalmottagningen. En tid som hon beskriver som fantastisk och där mötena med föräldrarna och barnen var en ständig källa till glädje.

– Till neonatalvården kommer barn som har olika problem vid födseln eller som föds för tidigt, men det är sällan det slutar olyckligt, det går nästan alltid bra, säger hon.

Den stora skillnaden är att hon idag har gott om tid för varje barn.

– Jag har tid att se både barnen och deras föräldrar och kan därför göra deras upplevelse av besöket hos oss till något positivt. Det är barnet som håller i dirigentpinnen hos oss och det gäller att känna av om barnets signalerar när det till exempel är rätt tid att ta ett blodprov och hur jag gör det momentet bäst.

bilden visar en blå skål med en klick barnmatspuré. Bredvid står en medicinpurk och på bordet bredvid burken två gulbruna medicinkapslar. Vi ser också ett par kvinnohänder som bryter upp en sådan medicinkapsel och strör medicinpulvret över barnmatspurén
Hälften av barnen som medverkar i POInT får oralt insulin och den andra hälften placebo. Syftet med studien är att vänja immunsystemet vid insulin och förhindra att barnet utvecklar typ 1 -diabetes. Foto: Kennet Ruona

Oralt insulin i maten

I POInT-studien lottas deltagarna in i grupper, den ena får en kapsel med oralt insulin att blanda i maten. Den andra gruppen får en kapsel med placebo, också ett vitt pulver men utan något verksamt ämne i.

– Det finns de som är oroliga för att ge sina barn läkemedel och som tvekar till att gå med i studien av den anledningen. De kan också vara oroliga för vad som ska hända om deras barn får diabetes. Dock landar de allra flesta i att det faktiskt innebär en större trygghet att delta i studien, då vi har koll på barnet de första åren, nu när de vet att barnet har en förhöjd risk. De flesta kommer ju inte att få diabetes, men skulle det bli så upptäcker vi det långt innan barnet får symtom.

En del av något större

POInT-studien pågår samtidigt i Tyskland, Polen, Storbritannen och Belgien. Ett par gånger om året möts forskarna, sjuksköterskorna och andra yrkeskategorier som är involverade i studierna för att uppdatera varandra och lära sig av varandra för att studierna ska fungera så bra som möjligt.

– Det är så häftigt att känna sig som en del av något större, men att samtidigt få möjlighet att utforma den svenska delen av studien efter våra förhållanden här, säger Annika Björne Fors.

Förutom mötena med barnen och känslan av att ha tid och möjlighet att utföra ett gott jobb är känslan att kunna ge deltagarna en positiv upplevelse det bästa med jobbet.

– Att arbeta framåt med något så här viktigt och fint, i kombination av möjlighet att ge och få ta del av mycket glädje är fantastiskt.

Text: SARA LIEDHOLM

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Diabetesportalen

Tema:
Möt människorna bakom forskningen