Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

”Vi hoppas att vår forskning kan ge en behandling som skyddar nervcellerna”

2022-06-07

Veckans Wallenbergforskare, neurologen Gesine Paul-Visse, är inriktad på att upptäcka, utveckla och implementera nya behandlingar för neurologiska sjukdomar som Parkinsons sjukdom och stroke.

”Min motivation är behovet hos de patienter jag möter.”

Gesine Paul-Visse är överläkare inom neurologin på Skånes universitetssjukhus och klinisk forskare på Wallenberg centrum för molekylär medicinsk forskning (WCMM). Under 2022 presenterar vi varje vecka en forskare verksam vid WCMM vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. I filmen hör du Gesine Paul-Visse berätta mer om sin forskning.

Fakta: Wallenberg centrum för molekylär medicinsk forskning

  • WCMM i Lund är ett forskningscentrum för regenerativ medicin, ett forskningsområde som syftar till att återskapa fungerande organ och vävnader.
  • Bakom WCMM-satsningen står Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Region Skåne. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse gör en rikstäckande satsning för att Sverige ska återta en världsledande position inom medicinsk forskning.
  • Genom integrerade forskningsmiljöer mellan universitet, hälso- och sjukvården och industrin skapas förutsättningar för världsledande molekylär och translationell forskning.
  • Läs mer om Wallenberg centrum för molekylär medicinsk forskning (lu.se)

Texten och filmen är tidigare publicerad av Skånes universitetssjukhus

Tema:
Möt människorna bakom forskningen