Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

”Barnen frågar alltid: varför fick just jag den här sjukdomen?”

2022-05-13

Veckans Wallenbergforskare, barnreumatologen Robin Kahn, och hans forskargrupp försöker hitta svaret på två frågor: varför drabbas vissa barn av barnreumatisk ledsjukdom – och hur kan sjukdomen botas?

”Det var de två frågorna som fick mig, och ett helt team, att börja forska.”

Robin Kahn är specialistläkare inom reumatologin på Skånes universitetssjukhus och klinisk forskare på Wallenberg centrum för molekylär medicinsk forskning (WCMM). Under 2022 presenterar vi varje vecka en forskare verksam vid WCMM vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. I filmen hör du Robin Kahn berätta mer om sin forskning.

Fakta: Wallenberg centrum för molekylär medicinsk forskning i Lund

  • WCMM i Lund är ett forskningscentrum för regenerativ medicin, ett forskningsområde som syftar till att återskapa fungerande organ och vävnader.
  • Bakom WCMM-satsningen står Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Region Skåne. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse gör en rikstäckande satsning för att Sverige ska återta en världsledande position inom medicinsk forskning.
  • Genom integrerade forskningsmiljöer mellan universitet, hälso- och sjukvården och industrin skapas förutsättningar för världsledande molekylär och translationell forskning.
  • Läs mer om Wallenberg centrum för molekylär medicinsk forskning (lu.se)

Texten och filmen är tidigare publicerade av Skånes universitetssjukhus

 

Tema:
Möt människorna bakom forskningen