Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Skärpa och djup som tar forskningen framåt

2020-12-07

Inom medicinens värld finns ett växande behov av att kunna avbilda vårt inre med allt större detaljskärpa. Förutom bildupplösning och olika typer av bildinformation handlar det också om att skärskåda kroppens mikrouniversum på detaljnivåer aldrig tidigare beskrivna. Där kan det dölja sig nya svar kring sjukdomar och hur kroppens olika system fungerar.

En del av utforskandet sker vid LBIC (Lund University Bioimaging Centre), ett medicinskt bildcentrum vid Lunds universitet. LBIC hanterar ett flertal avbildningsmetoder inom bioimaging, med tyngdpunkt på olika kliniska och prekliniska kameror (MR, CT och PET) samt mikroskopi.

Cell- och molekylärforskning, djurstudier, undersökning av mänskliga vävnader och organ samt bildtagning av patient – allt kan utföras vid LBIC och det kan kombineras på olika vis i en och samma studie.

På bilden ses Pia Sundgren tillsammans med kollegan Karin Markenroth Bloch. De står bredvid varandra framför en magnetkamera
Pia Sundgren, ställföreträdande chef vid LBIC tillsammans med Karin Markenroth Bloch som är plattformsansvarig för bildcentumets 7T-kamera.

– Allt fler forskare och näringslivskunder söker efter samlade infrastrukturer för att kunna kombinera till exempel cellforskning med djur- och humanstudier. LBIC är en core facility där vi arbetar från ”mikro till makro” och därmed kan skapa sådana helhetslösningar utifrån enskilda forskares behov, berättar Pia Sundgren, ställföreträdande chef för LBIC och professor vid Lunds universitet.

Driver nationell forskningsinfrastruktur

Merparten av infrastrukturen finns under samma tak. Datahantering, laboratorium för virtuell bildvisualisering och nätverksmöjligheter med andra forskare ingår i konceptet.

7T-kameran (7 Tesla) är en särskilt kraftfull magnetkamera på 7 Tesla och en nationell infrastruktur som LBIC driver för hela Sveriges räkning sedan 2015.

Pia Sundgren och Linda Wennberg står på var sin sida om en patient som ligger på en släde som är på väg att skjutas in i magnetkamerans tunnel
Pia Sundgren och Linda Wennberg förbereder bildtagning med 7T-kameran. Den är en nationell infrastruktur som tack vare sin höga bildupplösning lockar många forskare.

– Förstoringsgrad och bildupplösning i 7T-kameran ger kraftigt förbättrade möjligheter att studera anatomiska, metabola strukturer och mikrostrukturella förändringar på både människor och djur, förklarar Pia Sundgren.

Pia Sundgren bedriver själv klinisk forskning med fokus på hjärncancer och den autoimmuna sjukdomen SLE, och bildfaciliteterna vid LBIC har en central roll i hennes studier.

Framför allt avbildar hon med en klinisk magnetkamera på 3T (3 Tesla). Men hon använder även 7T-kameran som ger ett ännu bättre bildunderlag för att detaljstudera hjärnan med fokus på SLE och hjärntumörer.

Medicinskt bildcentrum i takt med tiden

Målet för hjärncancer är att bryta ny mark för klassificering och särskiljning av olika tumörtyper och på så vis lära sig mer om sjukdomstyper samt kunna optimera behandlingen.

– Jag drivs av viljan att förlänga överlevnadstiden och öka livskvaliteten för hjärncancerpatienter. Inom SLE inriktar jag mig i första hand på att bidra med ny grundkunskap, berättar Pia Sundgren.

Den tekniska utvecklingen inom bioimaging är snabb, och modern medicinsk forskning kräver ofta mer omfattande och kostsam infrastruktur än vad som var fallet förr. LBIC har ambitionen att vara långt framme och uppgradera infrastrukturen i takt med teknik- och metodutveckling. Ett light sheet-mikroskop är inköpt och på väg att installeras.

Ordförklaringar

Light sheet-mikroskop = Ljusmikroskopiteknik för snabb och ljuseffektiv avbildning av större prov (relativt för ljusmikroskopi) som exempelvis organ från mus och råtta
MR = avbildningsmetod med magnetkamera (MR=magnetresonans)
PET, SPECT, CT = olika avbildningsmetoder som använder joniserande strålning. CT kallas ibland skiktröntgen. I PET och SPECT kombineras strålningen med ett spårämne som till exempel kan intas oralt.

Text och foto: Björn Martinsson

Artikeln är tidigare publicerad av medicinska fakulteten vid Lund universitet

 

 

Tema:
Möt människorna bakom forskningen