Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

”Jag hoppas någon gång kunna berätta för mina patienter att vi har ett botemedel”

2022-04-28

Veckans Wallenbergforskare, barnkardiologen Karin Tran Lundmark, behandlar bland annat patienter med högt blodtryck i lungornas pulsådror, ett tillstånd som i dagsläget inte går att bota. Hennes forskning fokuserar på att hitta sätt att bota det som orsakar det höga blodtrycket.

”Tänk om vi kunde lösa upp det som blockerar och få blodet i lungan att flyta obehindrat?”

Karin Tran Lundmark är specialistläkare inom barnkardiologin på Skånes universitetssjukhus och klinisk forskare på Wallenberg centrum för molekylär medicinsk forskning (WCMM). Under 2022 presenterar vi varje vecka en forskare verksam vid WCMM vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. I filmen hör du Karin Tran Lundmark berätta mer om sin forskning.

Fakta: Wallenberg centrum för molekylär medicinsk forskning

  • WCMM i Lund är ett forskningscentrum för regenerativ medicin, ett forskningsområde som syftar till att återskapa fungerande organ och vävnader.
  • Bakom WCMM-satsningen står Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Region Skåne. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse gör en rikstäckande satsning för att Sverige ska återta en världsledande position inom medicinsk forskning.
  • Genom integrerade forskningsmiljöer mellan universitet, hälso- och sjukvården och industrin skapas förutsättningar för världsledande molekylär och translationell forskning.
  • Läs mer om Wallenberg centrum för molekylär medicinsk forskning (lu.se)

Texten och filmen är tidigare publicerad av Skånes universitetssjukhus

 

Tema:
Möt människorna bakom forskningen