Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

”Jag hoppas att min forskning leder till mer kunskap om bakterier vid cystisk fibros”

2022-05-19

Veckans Wallenbergforskare, infektionsläkaren Lisa Påhlman, forskar inom området luftvägsinfektioner vid cystisk fibros – en genetisk sjukdom som drabbar flera av kroppens organ, framför allt lungan.

”Om vi visste mer om de bakterier och den svamp som dessa patienter drabbas av så skulle vi kunna skapa en mer skräddarsydd antibiotikabehandling åt dem.”

Lisa Påhlman är specialistläkare inom infektionsmedicin på Skånes universitetssjukhus och klinisk forskare på Wallenberg centrum för molekylär medicinsk forskning (WCMM). Under 2022 presenterar vi varje vecka en forskare verksam vid WCMM vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. I filmen hör du Lisa Påhlman berätta mer om sin forskning.

Fakta: Wallenberg centrum för molekylär medicinsk forskning

  • WCMM i Lund är ett forskningscentrum för regenerativ medicin, ett forskningsområde som syftar till att återskapa fungerande organ och vävnader.
  • Bakom WCMM-satsningen står Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Region Skåne. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse gör en rikstäckande satsning för att Sverige ska återta en världsledande position inom medicinsk forskning.
  • Genom integrerade forskningsmiljöer mellan universitet, hälso- och sjukvården och industrin skapas förutsättningar för världsledande molekylär och translationell forskning.
  • Läs mer om Wallenberg centrum för molekylär medicinsk forskning (lu.se) 

Texten och filmen är tidigare publicerad av Skånes universitetssjukhus

 

Tema:
Möt människorna bakom forskningen