Tema: Vacciner och covid-19

Vad skiljer de nya vaccinen från de traditionella? Kan alla vaccinera sig? Och hur mycket vet vi om de olika virusmutationerna? Dessa och många andra frågor försöker vi besvara och diskutera i vårt tema om vaccin och covid-19. Temat kommer att uppdateras med fler artiklar under våren.