Tema: Idrottsskador

Vad görs för att förebygga idrottsskador och vilken är den bästa behandlingen när skadan är ett faktum? I en serie artiklar berättar vi här om den forskning som görs i Skåne inom området.