Tema: Stroke

Stroke minskar i Sverige men drabbar ändå drygt 25 000 svenskar varje år. Men forskningen och strokevården har gjort stora framsteg och idag kan man tillfriskna även efter en allvarlig stroke om den beror på en blodpropp i hjärnan. Men det gäller att åka direkt till sjukhuset för varje minut räknas.